تبلیغات
کاملترین اموزش تراوین - بهترین غارتگران نژاد ها
دوشنبه 17 آبان 1389

بهترین غارتگران نژاد ها

   نوشته شده توسط: Puzzle_JJ    

سلام
اینجا بهترین غارتگران نژاد ها رو معرفی می کنیم:


خوب:

غارتگران نژاد ها این طورین
در نژاد رومن :شوالیه
در نژاد گول:رعد
در نژاد توتن : گرزدار-دلاور-شوالیه توتن
نکته:چون شوالیه توتن بیشتر هجومی هست تا غارتگر و باید تو همر ازش استفاده بشه اونو تو این مقاله نمیاریم

1-هزینه :

گرزدار)250 منبع
رعد)1090 منبع
شوالیه )1410 منبع
دلاور)1005 منبع

2--مصرف گندم :

گرزدار)1 گندم
رعد)2 گندم
شوالیه)3 گندم
دلاور)2گندم


3- زمان ساخت :
گرزدار)12 دقیقه
رعد)41 دقیقه و 20 ثانیه
شوالیه)44 دقیقه
دلاور)40 دقیقه


4-حجم غارت :
گرزدار)60 منبع
رعد)75 منبع
شوالیه) 100 منبع
دلاور)110 منبع

5-سرعت :
گرزدار)7 فیلد در ساعت
رعد)19 فیلد درساعت
شوالیه)14 فیلد در ساعت
دلاور)10 فیلد در ساعت

6-قدرت حمله :
گرزدار)40
رعد)90
شوالیه)120
دلاور)55

نکات :
1-زمان ساخت به صورت اولیه در نظر گرفته شده
2-چون هدف محاسبه نیرو های غارتگره پس از دفاع صرف نظر میکنیم
3-چون یکی از مهمترین موارد گندم خوری هست پس از این به بعد 2 شوالیه با 3 رعد و 3 دلاور و 6 گرزدار مقایسه میشه

محاسبه در گام بعد (اوایل بازی):
در این مرحله نه آبشخور وجود داره نه میدان تمرین و نه چیز های دیگه که به منابع زیاد احتیاج دارن الان منابع حرف اول رو میزنه و مخفیگاه تاثیر چشم گیری میتونه داشته باشه زمان

1-هزینه :
(چون خیلی در اول بازی منابع مهمه امتیاز هاش ضرب در 2 میشه )
6 گرزدار) 1500 منبع
3 رعد )3270 مبع
2 شوالیه)2820 منبع
3 دلاور)3015 منبع

امتیاز ها به ترتیب :
گرزدار اول با کمترین هزینه 8 امتیاز
بعدش شوالیه 6 امتیاز
بعدش دلاور 4 امتیاز
آخر هم رعد 2 امتیاز

خیلی مهمه چون اوایل بازی شما منابع محدودی دارین و براتون هزینه نیرو ها خیلی مهمه

2-مصرف گندم :
6 گرزدار = 3 رعد = 2 شوالیه = 3 دلاور

3-زمان ساخت :
6 گرزدار)72 دقیقه
3 رعد)124 دقیقه
2شوالیه)88 دقیقه
3دلاور)120 دقیقه

امتیاز ها به ترتیب :
1-گرزدار با کمترین زمان ساخت 4 امتیاز
2-شوالیه 3 امتیاز
3-دلاور 2 امتیاز
4-رعد 1 امتیاز

به نظر من زیاد مهم نیست چون معمولا همیشه کسایی که زیاد غارت میکنن سطح سربازخونشون بالاتره و میتونن زمان رو جبران کنن

4-حجم غارت :
(باز هم چون اول بازی مهمه امتیاز هاش ضرب در 2 میشه)
6 گرزدار)360 منبع
3 رعد)225 منبع
2 شوالیه)200 منبع
3 دلاور)330 منبع

امتیاز ها به ترتیب :
1-گرزدار با بیشترین غارت 8 امتیاز
2-دلاور با 6 امتیاز
3-رعد با 4 امتیاز
4-شوالیه 2 امتیاز

خیلی مهمه چون مثلا شما منابع بیشتری میارین و میتونین استفاده کنین و سربازای بیشتری بسازین یا کارای دیگه بکنین با منابع به دست اومده

5-سرعت :
(چون باز هم فاکتور مهمیه امتیاز هاش ضرب در 2 میشه)
گرزدار)7 فیلد در ساعت
رعد)19 فیلد در ساعت
شوالیه)14 فیلد در ساعت
دلاور)10 فیلد در ساعت

امتیاز ها به ترتیب :
1-رعد با بیشترین سرعت 8 امتیاز
2-شوالیه 6 امتیاز
3-دلاور 4 امتیاز
4-گرزدار 2 امتیاز

فاکتور مهمیه چون ممکنه شما فارم کم بیارین تو 7*7 و 14*14 خودتون و بخواین دور تر برین که اون موقع سرعت نیرو هاتون به چشم میان

6- قدرت حمله :
6 گرزدار)240
3 رعد)270
2 شوالیه)240
3 دلاور)165
امتیاز ها به ترتیب :
1-گرزدار و شوالیه هر کدام 4 امتیاز
2-رعد 2 امتیاز
3-دلاور 1 امتیاز
معمولا فارم ها ی شما سرباز نمیزنن اول بازی یکم تاثیرش کمه مگه در مواقعی که فارم شما سمج بشه و کینه ازتون به دل بگیره و دفاع کنه

مجموع امتیازات (کل امتیازات 36 تا ) :
1-گرزدار با 26 امتیاز
2-شوالیه با 21 امتیاز
3 و 4 – دلاور و رعد با 17 امتیاز
کلام آخر : اینم امتیازات نیرو ها برای اوایل بازی که با توجه به فاکتور ها گفته شد و میبینید که رو دست گرزدار برای اوایل بازی وجود نداره و بهترین غارتگر برای اوایل بازیه تازه باید برای دلاور و گرزدار همک یه امتیاز برای برداشت از مخفیگاه در نظر بگیریم که خوب با این وجود که اوایل بازی مخفیگاه معمولا تاثیر زیادی داره پس اونا یه امتیاز دیگه هم میگیرین و خیلی عالی میشن

2-در اواسط و اواخر بازی :
در این مرحله فارم ها عموما تولیدشون خیلی زیاده ولی با شما معمولا فاصله دارن و عامل سرعت خیلی به چشم میاد شما پول دار هستین و میتونین هر ساختمونی دلتون خواست بسازین و مخفیگاه هم تاثیر چندانی نداره(به جز کسانی که درختکاری کردن)
نکته:چون حالا ما پول دار هستیم برای شوالیه رومن آبشخور 15 رو در نظر میگیریم که مصرف گندم شوالیه یکی میاد پایین و 2 تا میشه پس حالا 4 گرزدار رو با 2 شوالیه و 2 رعد و 2 دلاور مقایسه میکنیم

1-هزینه : به هیچ وجه مهم نیست پس ما امتیازش رو تاثیر نمیدیم
4 گرزدار)1000 منبع
2 رعد)2180
2 شوالیه)2820
2 دلاور)2010
نکته اینه که تفاوتی که بین هزینه ها هست اصلا در مید گیم به حساب نمیاد

2- مصرف گندم :
4 گرزدار = 2 رعد = 2 شوالیه = 2 دلاور

3- زمان ساخت :
4 گرزدار) 48 دقیقه
2 رعد) 82 دقیقه و 40 ثانیه
2 شوالیه)88 دقیقه
2 دلاور)80 دقیقه
میبینیم که گرزدار خیلی زودتر ساخته میشه و زمان ساخت هم فاکتور مهمیه ولی مثلا اگه دهکده های غارت زیادی داشته باشین این امر کمتر به چشم میاد

امتیاز ها به ترتیب :
1-گرزدار با کمترین زمان ساخت 4 امتیاز
2- دلاور 3 امتیاز
3-رعد 2 امتیاز
4- شوالیه 1 امتیاز

4-حجم غارت :
4 گرزدار)240 منبع
2 رعد)150 منبع
2 شوالیه)200 منبع
2دلاور)220 منبع
حجم غارت هم مهمه ولی بین نیرو ها تفاوت چندانی نیست

امتیاز ها به ترتیب :
1-گرزدار با 4 امتیاز
2-دلاور با 3 امتیاز
3-شوالیه با 2 امتیاز
4-رعد با 1 امتیاز
5-سرعت :
گرزدار)7 فیلد در ساعت
رعد)19 فیلد در ساعت
شوالیه)14 فیلد در ساعت
دلاور)10 فیلد در ساعت
سرعت در مید گیم خیلی خیلی فاکتور مهمیه معمولا فارم ها با شما فاصله زیادی دارن ولی تولید خوب پس شما باید زود برسین تا کسی تولیدشون رو نبره پس به خاطر تاثیر بسیاز زیادش ضریب 3 رو براش در نظر میگیرم

امتیاز ها به ترتیب :
1-رعد با 12 امتیاز
2-شوالیه با 9 امتیاز
3-دلاور با 6 امتیاز
4-گرزدار 3 امتیاز

6-قدرت حمله :
4 گرزدار) 160
2 رعد)180
2 شوالیه)240
2 دلاورر)110
قدرت حمله فاکتور خیلی مهمیه چون ممکنه اوخر بازی که تولیدات فارم ها زیاده مثلا یهو آن بشن و مثلا 200 تا محافظ بسازن و در اون حالت اگه شما با دلاور برین یقینا بد بت میشین و دلاور در این مورد کاملا بی مصرفه و این مورد هم مهمه و ضریب 2 داره پس دلاور رو با ضریب یک در نظر میگیریم :

امتیاز ها به ترتیب :
1-شوالیه 8 امتیاز
2-رعد 6 امتیاز
3-گرزدار 4 امتیاز
4- دلاور 1 امتیاز

مجومع امتیازات (کل امتیازات 28 تا) :
1-رعد با 21 امتیاز
2-شوالیه با 20 امتیاز
3-گرزدار با 15 امتیاز
4- دلاور با 13 امتیاز

کلام آخر : در آخر میبینیم که رعد و شوالیه با اختلاف نزدیکی اول و دوم هستن و اگه مثلا فارم شما فاصله دوری دشته باشه رعد بهتره و اگه فارم نیروی زیادی داشته باشه شوالیه بهتره پس این دو بهترین هستن و عملا گرزدار و دلاور حساب نمیشن مگر برای فارم های نزدیک و فارم های بدون سرباز که معمولا خیلی کم هستن در اواخر بازی پس رعد و شوالیه در اواخر بازی قهرمان میدان هستن

موفق باشید