تبلیغات
کاملترین اموزش تراوین - انواع همرها برای کتیبه
چهارشنبه 19 آبان 1389

انواع همرها برای کتیبه

   نوشته شده توسط: Puzzle_JJ    

سلام

اینجا در مورد انواع  همرها برای کتیبه بحث می کنیم:


 خوب :

۴تا تعریف از همر هست که دوستان خوبه بین‌شون تفکیک قائل بشن:


(1 همر = ارتش هجومی
طرف ۱۰۰۰ تا گرزدار داره، ولی چون کلّ ارتش طرف هست، بهش می‌گه همر.

(2 همر = ارتش در حال ساخت با سربازخونه و اصطبل سطح ۲۰.
این همر در ساعت حدود ۲۵هزار منبع مصرف داره:
http://travian.kirilloid.ru/off_calc.php#b=20,0,20,0,0&p=100,100,100&r=2&t=1&s=3


تولیدش در هفته ۸هزار گندمخور هست و این یعنی شما برای تأمین گندمش باید هفته‌ای یک و نیم دهکده جدید منبع اضافه کنین. یعنی اگه تولید دررفته‌ی کسی مثلاً ۳۰هزار منبع در ساعت هست، بخواد سربازخونه و اصطبل ۲۰/۲۰ روشن کنه و غارت هم نداشته باشه، سر یه هفته وا می‌ده!
این همر ماهی ۱۶ک/۶٫۵ک پیاده/سواره توتن می‌ده بیرون و ۱۰ک/۷ک پیاده/سواره رومن (با آبشخور ۲۰). که توی این نوع همر (با آبشخور ۲۰ رومن. بدون جشن آبجوی توتن)، رومن قوی تر هست!
به این همر بخواین کارگاه ۱۰ رو هم اضافه کنین، مصرف منبعش در ساعت می‌ره روی ۳۲ک. گندمش در هفته ۹۵۰۰ بعد از ۶ ماه هم شما ۴۵۰۰ تا منجنیق خواهید داشت (در کنار همر ۲۵۰ک گندمخور در ساعت) که اصلاً برای حمله به واندر مناسب نیست.
اگه کارگاه ۲۰ اضافه کنین بعد از ۶ ماه شما ۱۳هزار تا منجنیق خواهید داشت (همر ۳۰۰ک گندمخور در ساعت) که خوب هست واقعاً. در کنارش شما ولی باید ۳۳ک منبع در ساعت کنار بذارین، و هفته‌ای ۱۱۳۰۰ تا گندمخور جدید ساپورت کنین (بیش از دو ده جدید اگه بحث تولید خالص هست).

(3 همر = سربازخونه و اصطبل وgb (سربازخ بزرگ) وgs (اصط بزرگ) سطح ۲۰ همگی و البته کارگاه ۲۰.
http://travian.kirilloid.ru/off_calc.php#b=20,20,20,20,20&p=100,100,100&r=1&t=1&s=3&h=20
این همر در ساعت حدود ۱۰۶ک توتن، ۱۱۶ک گول و ۱۲۵ک رومن مصرف داره.
هفته ای ۱۹۵۰۰ گندمخور جدید.
در پایان یک ماه ۳۲/۱۳/۲ نیرو (پیاده و سواره و کاتا) برای توتن و ۲۰/۱۳/۲ برای رومن (قدرت رومنه بیشتره ولی! پولشم بیشتره)
در پایان ۶ ماه، ۱۹۴/۷۹/۱۳ک نیروی توتن و ۱۲۱/۸۲/۱۳ نیروی رومن خواهیم داشت که به ترتیب ۵۰۸ک و ۴۷۰ک گندمخور خواهند داشت.(4 سوپر همر = چکش واقعی = سربازخونه و اصطبل و جیبی و جی.اس و کارگاه ۲۰ به همراه یه کتیبه ۵۰ یا ۷۵٪!
با ۵۰٪:
توتن: ۲۱۳ک مصرف در ساعت. هفته‌ای ۳۹ک گندمخور. بعد از ۵ ماه ۸۵۰ک گندمخور ارتش شامل ۳۲۴ک تبرزن و ۱۳۱ک شوال. همین رو با گرزدار بسازی می‌شه ۱م گندمخور ( : )))) ) شامل ۵۲۴ک گرزدار و ۱۳۱ک شوال و ۲۱ک کاتا.
رومن: ۲۰۰ک شمشیرزن و ۱۳۸ک سزار. تهش ۷۵۰ک گندمخور. هفته‌ای ۳۴ک گندمخور جدید. ساعتی ۲۴۸ک منبع!

با ۷۵٪:
توتن: ساعتی ۱۴۲/ هفته‌ای ۲۶ جدید. تهش ۲۱۶ک تبر و ۸۷ک شوال و ۱۴٫۵ک کاتا (۵۶۵ک گندمخور).
رومن: ساعتی ۱۶۵ک منبع. هفته‌ای ۲۳ک گندمخور جدید. تهش ۱۳۵ک شمشیر و ۹۲ک سزار (۵۰۰ک گندمخور).

 

خب اکثر دوستان الآن روی همر نوع دوم هستند. یعنی با سربازخونه و اصطبل (و انشاءالله سطح ۲۰) و در پایتخت.
با کارگاه سطح ۱۰ می‌شه در هفته ۱۷۳ تا کاتا ساخت. یعنی حدود دو سه هفته آخر باید کاتا ساخته بشه (بسته به نوع کتیبه لازم و تعدادی نیرویی که بر می‌گرده(

مستقل از کاتا، کسی اگه الآن استارت بخواد بزنه. با توجه به این‌که یک ماه (۴ هفته)‌وقت داریم، می‌تونه به این ارتش برسه:

*
رومن با شوالیه و آبشخور ۱۵: ۱۰ک شمشیرزن، ۸٫۶ک شوالیه (ارتش به ۳۰ک گندمخور)، ۲۶ک در ساعت مصرف، ۶۳۰۰ در هفته گندمخور جدید (با آبشخور(.

*
رومن با سزار و آبشخور ۲۰: ۱۰ک شمشیرزن، ۷ک سزار (ارتش با ۳۳ک گندمخور)،۳۱ک در ساعت مصرف، ۷۲۰۰ گندخخور جدید در هفته.

*
توتن: ۱۶ک تبر، ۶٫۵ک شوال (ارتش با ۳۹ک گندمخور)، ساعتی ۲۶٫۵ مصرف (متوسط با کاتا)، ۸۳۰۰ گندمخور جدید در هفته.


= = = = = = = =

تمام این همرها برای گرفتن کتیبه مناسب هستن

. منتهی تهش به باد می‌رن (اگه منحصر بفرد باشه) و یه درصدی تلفات خواهند داشت اگه کتیبه کوچیک باشه.