تبلیغات
کاملترین اموزش تراوین - توضیحاتی در مورد دهکده 15 کراپی و 9 کراپی
چهارشنبه 19 آبان 1389

توضیحاتی در مورد دهکده 15 کراپی و 9 کراپی

   نوشته شده توسط: Puzzle_JJ    

سلام
اینجا توضیحاتی در مورد دهکده 15 کراپی و 9 کراپی  میدیم

خوب :
جدول زیر، با کمک Resource Development Calculatorاز سایت مهندسkirilloid در اومده:
نکته۱: فرض کرده م که پلاس کاملاً روشن هست. فرض کرده م که تولید خالص )بدون کم شدن گندم جمعیت) رو باید بگیریم و طلا برای همه مدل تعدیل هم داریم.
نکته ۲: مقایسه م روی دهکده غیرپایتخت هست. و برای دهکده غیرپایتخت، معمولاً عمارتق ۲۰ نمی کنن که ۳ تا واحه بگیرن. پس روی ۲ تا واحه مانور می دیم.

·         ۱۵گندمی:صفر درصد = 6564 ۲۵ /// درصد = 7502 /// ۵۰ درصد = 8439 /// ۷۵ درصد = 9377 /// ۱۰۰  درصد  10314 = و همچنین ۵۰ گندم + ۵۰ چوب: 8564. و ۵۰ گندم + ۲۵ چوب: 8501.

·         ۹گندمی:صفر درصد= 6189 ۲۵ /// درصد = 6752 /// ۵۰ درصد = 7314 /// ۷۵ درصد = 7877 ///     ۱۰۰ درصد = 8439. و همچنین ۵۰ گندم + ۵۰ چوب: 7689. و ۵۰ گندم + ۲۵ چوب: 7127.

·         ۷گندمی: صفر درصد 25 ///  6063 = درصد = 6501 /// ۵۰ درصد = 6938 /// ۷۵ درصد = 7376 /// ۱۰۰ درصد = 7813. و همچنین ۵۰ گندم + ۵۰ چوب: 7438. و ۵۰ گندم + ۲۵ چوب: 7188.

·         ۶گندمی: صفر درصد25  /// 6000 = درصد = 6375 /// ۵۰ درصد = 6750 /// ۷۵ درصد = 7125 ///  ۱۰۰ درصد = 7500. و همچنین ۵۰ گندم + ۵۰ چوب: 7250. و ۵۰ گندم + ۲۵ چوب: 7000.

هر فیلد سطح ۱۰ گندم و چوب و خشت و آهن، به ترتیب ۵ و ۱۶ و ۱۶و ۲۱ واحد جمعیت (گندمخور) دارن. یعنی دهکده های ۱۵ و ۹ و ۷ و ۶ گندمی به ترتیب ۱۲۸و ۲۰۴ و ۲۳۱ و ۲۴۲ تا گندمخور فقط فیلدهای بیرون شون داره. یعنی ۱۵ گندمی، حدود ۱۲۰ تا جمعیتش فقط با فیلدهاش کمتر از ۶گ هست. (البته تو ۱۵گ، معمولاً کارخونه هم نمی سازن که خود همین کارخونه ها، ۱۱+۱۲+۱۶ یعنی ۳۹ تا جمعیت کمتری هم می گیره(.

نکته قابل توجه : ۱۵گ صفر درصد، تولیدش خیلی کمتر از ۷گ ۱۰۰درصد هست!

خب:
چه نتیجه هایی می شه گرفت؟

·         ۶گندمی ۱۰۰ درصد، اندازه ۱۵ گندمی ۲۵ درصد هست(خودمون رو سر یه ۱۵ گندمی ۲۵ درصد، پاره نکنیم(!

·         ۷گندمی ۷۵ درصد، اندازه ۹ گندمی ۵۰ درصد و حدوداً ۱۵ گندمی ۲۵ درصد هست!

·         ...

 


لازم به ذکره که بگم این مطلب از AydinT عزیز  است